Blog poświęcony nieszczęściom i szkodom związanym z działalnością Kościoła katolickiego
Blog > Komentarze do wpisu

Kardynał Gerhard Müller atakuje film "Kler". Na patologie przymykał oko

Film "Kler" to część strategii przemyślanej propagandy przeciwko Polsce - uważa watykański kardynał Gerhard Müller. Hierarcha przemawiał w polskim Senacie podczas Międzynarodowego Kongresu Ruchu "Europa Christi".

Są tacy, którzy chcą zniszczyć tożsamość przez wzbudzenie nieufności, podzielenie na grupy ideologiczne, mówił kardynał. Porównał dzisiejszą sytuację w Polsce do hitleryzmu w Niemczech, kiedy to naziści też budowali kampanie nienawiści opierając się na fałszywych stereotypach.

Kard. Gerhard Müllerk
Kardynał Gerhard Müller: "Kler" niczym nazistowska kampania

To nie jest atak tylko na Polskę, ale to jest atak na Kościół katolicki. A Polska ma być przykładem, w jaki sposób przemocą następuje dechrystianizacja Europy, powiedział kard. Gerhard Müller. Nie wyjaśnił jednak, kto stoi za tym atakiem i nie podał żadnych przykładów przemocy, która jego zdaniem stosowana jest w Polsce przeciwko chrześcijaństwu.

Krytykowany przez watykańskiego kardynała film "Kler" Wojciecha Smarzowskiego pokazuje rozmaite patologie w polskim Kościele katolickim oraz trwałość układu Kościoła i państwa, który gwarantuje duchowieństwu liczne przywileje, a często nawet bezkarność. Pokazuje również bierność społeczeństwa wobec kościelnych przestępstw i nadużyć.

Müller pobłażliwy dla kościelnych patologii

Kardynał Gerhard Müller był wcześniej biskupem Ratyzbony i szefem Kongregacji Nauki Wiary (dawniej Świętego Oficjum, czyli Inkwizycji) strzegącej czystości doktryny katolickiej. Mianował go poprzedni papież Benedykt XVI, a w 2017 roku Franciszek nie powołał go na kolejną kadencję.

W 2012 roku organizacja SNAP, zrzeszająca ofiary księży pedofilów, skrytykowała mianowanie Müllera na prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Przypomniała, że Müller przywrócił do posługi kapłańskiej księdza Petera Kramera skazanego za przestępstwa pedofilskie, przenosząc go do innej parafii bez informowania jej o przeszłości księdza i ciążącym na nim zakazie kontaktów z dziećmi i młodzieżą.

Ksiądz Georg Ratzinger
Ksiądz Georg Ratzinger nie reagował
na przemoc wobec dzieci.
Bronił go Gerhard Müller

Gerhard Müller zasłynął również jako żarliwy obrońca księdza Georga Ratzingera, brata papieża Benedykta XVI, który przez trzydzieści lat kierował ratyzbońskim chórem diecezjalnym. Według raportu diecezji w Ratyzbonie z 2017 roku, w chórze skrzywdzono ponad 500 chłopców, a Georg Ratzinger nie reagował na ich molestowanie, bicie i gło­dze­nie. Ra­port stwier­dza rów­nież, że Ger­hard Mül­ler po­no­si "oczy­wis­tą od­po­wie­dzial­ność za stra­te­gicz­ną, orga­ni­za­cyj­ną i ko­mu­ni­ka­cyj­ną sła­bość" re­ak­cji Koś­cio­ła na te nad­uży­cia.

W 2016 roku ofiary francuskiego księdza pedofila Bernarda Preynata oskarżyły kard. Philippe Barbarina i kard. Gerharda Müllera o niezgłoszenie wymiarowi sprawiedliwości przestępstw pedofilskich ks. Preynata. Proces w tej sprawie jeszcze się nie zakończył.

Źródła: www.niedziela.pl, en.wikipedia.orgwww.liberation.fr, wyborcza.pl

sobota, 20 października 2018, free.mind

Polecane wpisy

Komentarze
Gość: rhino7, 195.189.96.*
2018/11/04 16:20:01
Chciałem napisać, że wielebny Gerhahd Mueller jest wyjątkowo zakłamanym indywiduum, ale uświadomiłem sobie, że przecież oni wszyscy (albo prawie wszyscy) tacy są. Ich celem są pieniądze i panowanie nad ludźmi i zrobią wszystko, żeby tego nie stracić.
-
Gość: veve, *.njalla.net
2018/11/05 18:39:08
@rhino7
On jest chyba Muller, nie Mueller. A poza tym się zgadzam. Chociaż za łagodnie go określiłeś. Jeśli klecha, który krył pedofilów mówi o filmie pokazującym tuszowanie pedofilii, że jest to nazistowska kampania nienawiści, to jest to sk..syństwo. Na takich Mullerach opiera się Kościół katolicki